Třídy

Rodiče Marečka nám přišli přiblížit příběh o narození Ježíška. Příběh jsme si společnými silami převyprávěli: doprovodili ho hudební kulisou hrou na Orffovy hudební nástroje a někteří z nás si i v příběhu zahráli. Za krásný interaktivní zážitek mnohokrát děkujeme!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Rodiče nám přišli přečíst úryvky z oblíbených dětských knížek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Mikulášská nadílka, Čertovská centra aktivit, návštěva divadla Uffo, výstava betlémů, pátrání po písmenku I, i, …

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Konec října a začátek listopadu je staletí věnován oslavám zesnulých. V každé kultuře jsou jiné zvyky, poslední roky se prolínají různé obyčeje.

Dnes jsme si vysvětlili rozdíl mezi svátkem Halloween a Dušičkami neboli Svátkem zesnulých.

Ten se slaví den po Slavnosti Všech svatých, tedy 2. listopadu. Je to den, kdy se navštěvují hřbitovy. Na rozdíl od Halloweenu to ale moc veselý svátek plný barev není. Nad hroby lidé stojí smutně a tiše vzpomínají na zesnulé…

My jsme si vyzkoušeli obojí zavzpomínali jsme, rozsvítili lucerničky, převlékli se do masek a celý den jsme si náramně užili. Děkujeme rodičům, kteří nám s přípravou pomohli.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Celý měsíc jsme se věnovali vzájemnému poznávání a sebepoznání. Hrajeme hry na jména, představujeme se v kruhu. Vyprávíme o sobě, oceňujeme a chválíme dobré skutky a vzájemnou pomoc. Učíme se vzájemné komunikaci. V případě prvních nezdarů hledáme příčinu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Pracujeme ve dvojicích a čtveřicích. Tvoříme pravidla pro společnou práci a příjemné soužití. Připravujeme se na práci v centrech aktivit. Bádáme i mimo školu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Na první akci mimo Trutnov jsme se vypravili vlakem do Červeného Kostelce. Čekala nás exkurze do zahradnictví TREES. Těšili jsme se na sázení bylinek, poznávání rostlin, povídání o kytičkách a na hry v přírodě! Počasí nám ale nepřálo, stihli jsme si jen zasadit do květináče semínka a pak přišla bouřka a déšť. Snědli jsme si tedy svačinky od maminek a vydali se na nádraží. I tak se nám akce moc líbila a těšíme se na další!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Back to top