Družina-aktuality

Vážení rodiče, žádáme o provedení platby za kroužky na první, respektive druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Platby posílejte výhradně na účet školy. Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za 1. pololetí vybíráme do 15. 10. 2019 a za 2. pololetí do 15. 1. 2020.

Za školní družinu děkuje vedoucí vychovatelka paní Bandová Olívia.

 

A tak, jak příroda oblékla krásný jarní oděv, i naše hřiště dostalo nový šat. Takže radost máme nejen z teplých dní, ale i z her v krásném prostředí našeho dětského hřiště.

 

text a foto: paní Bandová Olivia, vedoucí ŠD

Vážení rodiče,

kritérii k přijímání žáků do evidence ŠD je věk dítěte, řádně vyplněná přihláška, uhrazení všech dlužných částek vůči škole za předcházející školní rok do 30. 6. a zaplacený poplatek ve výši 1000,- Kč za jedno pololetí na účtu školy. Na 1.pololetí – splatnost 1. 7. - 20. 8., na 2. pololetí – splatnost 1. 9. – 20. 1. následujícího roku. Číslo účtu školy je 211104328/0600 u MONETA Money Bank, a. s.. Do zprávy pro příjemce (avizo) uvádějte toto pořadí: třída příjmení dítěte jméno dítěte družina1. (2.) pololetí. V případě, že rodiče neuhradí poplatek včas, bude dítě vyřazeno z evidence ŠD. Od prvního dne následujícího měsíce po splatnosti(1. pololetí – září a 2. pololetí – únor) o dítě již nebude postaráno. Na žáky, kteří navštěvují pouze ranní ŠD se vztahují stejná pravidla – věk dítěte, přihláška, uhrazení dluhu a poplatek v plné výši.

 

text: paní Bandová Olívia, vedoucí školní družiny

Back to top