Třída 9.C

V rámci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy žáci 9. C vytvořili knihu příběhů, kterou představili dětem na 1. stupni. Žáci a žákyně z 1. – 5. ročníků byli seznámeni s knihou, dozvěděli se např., co je tiráž. Pak odhadovali, o čem budou příběhy, některé si vyslechli celé, jiné slyšeli pouze zčásti a domýšleli, jak to všechno dopadne. Děvčata položením otázek ověřovala, jak děti pozorně poslouchaly. Ve třídách panovala příjemná atmosféra.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, učitelka Čj

Leonardo da Vinci byl nejenom známý a vynikající malíř, ale také konstruktér a vynálezce. Žáci se seznámili s jeho životem, malbami a vynálezy. Zkusili si vyrobit libovolný stroj z lepenky. Důležité ale bylo, že po dlouhé době děti zase pracovaly ve smíšených skupinách žáků z osmé a páté třídy.  Osmáci si vyzkoušeli, jaké to je být ve skupině za ty zkušenější a ty, co určují činnost a náladu celého teamu a pro páťáky bylo důležité poznání, že i jejich práce je pro skupinu přínosem. Vše probíhalo ve velmi milé a přátelské atmosféře.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B a Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 8. C

Na slohových hodinách jsme se zabývali výkladem. Dozvěděli jsme se, jak by měl správný výklad vypadat a na závěr jsme si ho vyzkoušeli v praxi. Nejprve jsme se rozdělili do skupinek po dvou či třech. Každá skupinka si vybrala téma. Pak jsme měli celý týden na to, abychom se domluvili, práci si rozdělili, nachystali doprovodné obrázky či prezentaci a výklad se naučili. Ve čtvrtek 17. března jsme prožili dvě příjemné hodiny, které rychle utekly. K vidění byl výklad o husitským zbraních, nejkrásnějších motýlech, jedovatých houbách, sedmi divech světa, spalovacích motorech a historii sportu (lyžování a boby). Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Všichni žáci přistoupili k zadanému úkolu velmi svědomitě a zodpovědně, při výkladu byli přirození, používali interakci s "publikem". Tleskáme a jen tak dál.  

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Jitka a Mgr. Schmiedová Dagmar

Na hodinách vlastivědy se učíme o Evropě. Ve středu 25. 5. k nám zavítali žáci 8. C, kteří nám představili svoji knihu. V osmém ročníku totiž žáci zpracovávají informace získané na hodinách ČJ, OV, VV, AJ, NJ, D a Z do knížky s názvem U nás v Evropě. Na úvod si osmáci pro páťáky připravili otázky týkající se Evropy. Pak jim byl celý projekt představen. Dále páťáci hádali dle indicií, kterou zemi jednotliví žáci zpracovávali. V závěru si knihy ve skupinkách prohlédli. Páťáci ocenili díla svých starších spolužáků a osmáci byli příjemně překvapeni, co už v páté třídě děti vědí o Evropě, jejích památkách a přírodních zajímavostech. Děkujeme spolužákům z druhého stupně za příjemně strávenou hodinu a cenné postřehy k práci, která nás též v budoucnu čeká.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Ve středu 5. 1. 2022 žáci odevzdali, a někteří i odprezentovali, své individuální projekty z chemie na téma „OXIDY“. Dozvěděli jsme se, jaké vlastnosti a využití mají oxid siřičitý, dusnatý, dusičitý, uhelnatý, uhličitý, vápenatý, hlinitý, fosforečný a křemičitý. Např. oxid hlinitý najdeme v přírodě v podobě minerálu korundu, jehož nejznámější odrůdy jsou safír a rubín. Oxid křemičitý je základní surovinou na výrobu skla a v přírodě se vyskytuje jako minerál křemen.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top