Třída 8.A

V úterý 17. října jsme se vypravili na exkurzi do Jičína. Prohlédli jsme si náměstí, kde se také nachází Valdštejnovo muzeum a mincovna. Zde jsme se v rámci prohlídky dozvěděli spoustu informací o třicetileté válce, zbraních nebo i ražení mincí. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u Valdštejnské lodžie, která je s Jičínem spojena lipovou alejí.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, učitelka dějepisu

V pátek 8. 9. 2023 absolvovala třída 8. A program „Tma přede mnou“ ve Vrchlabí. Nejprve jsme si povídali s nevidomými a poznali práci vodícího psa. V klášterní zahradě jsme řešili úkoly za pomoci hmatu, sluchu a čichu. Se zavázanýma očima jsme prošli smyslovou nášlapnou dráhu s průvodcem a snažili se určit, po jakém materiálu jdeme. Dále jsme pomocí hmatu určovali listy ze stejných druhů stromů a stejné druhy plodů jabloní, pomocí čichu jsme poznávali stejné vůně. Zahráli jsme si i hru, která využívala šíření zvuku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V pátek 28. 4. 2023 jsme se ve Vrchlabí zúčastnili programu „ptáci Krkonoš“. Nejprve jsme se vydali na vycházku do zámeckého parku ve Vrchlabí, kde jsme pozorovali ptáky. Ptáky jsme se snažili poznat i podle jejich zpěvu. Viděli jsme např. pěnkavu obecnou, pěnici černohlavou, čížka lesního, zvonka zeleného, stehlíka obecného, sýkoru modřinku, holuba hřivnáče, kosa černého nebo drozda kvíčalu. Zahráli jsme si hru, při které jsme v zámeckém parku štafetově hledali obrázky ptáků. Následně jsme se přesunuli do KCEV Krtek, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o ochraně ptactva, ptačím těle a rozdělení ptáků podle biotopů. Při další hře jsme ve skupinách hledali znaky přidělených skupin ptáků a ptáky jsme poznávali i podle tvaru zobáku. 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Novým učivem ve fyzice je optika. Všichni jsme si vyzkoušeli, že světlo se ve stejnorodém, homogenním optickém prostředí šíří přímočaře. Od bodového zdroje (svíčky) se šíří světlo v rozbíhavých svazcích a tvoří světelný kužel.

odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách chemie jsme se učili, jak se vyrábí pitná voda. Ve středu 5. 4. 2023 jsme se vypravili do úpravny vody v Temném Dole (Horní Maršov), která zásobuje pitnou vodou Trutnov a okolní obce. Úpravna vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. Nejprve dochází k usazování vody. Do vody se přidává koagulátor usnadňující srážení vloček odpadu. Voda je následně filtrována aktivním uhlím a jemným pískem a dále dezinfikována ozónem, UV zářením a chlorem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top