Třída 4.B

Tento rok jsme absolvovali „START KURZ“.  Je to první, startovní kurz.  Někteří žáci byli poprvé sami bez rodičů mimo domov. Absolvovali jsme spoustu aktivit: turistiku, běh, plavání, uzlování, první pomoc, karneval, překážkovou dráhu, návštěvu bunkru z 2. světové války, BZS v Odolově, prolézání cvičným polygonem na BZS (kde náš spolužák Ondra vytvořil nový rekord polygonu!!), cestu do Stárkova, sběr hub, kterých kolem bylo spousty a spousty!! Počasí se nám vydařilo a kurz jsme si moc užili. Už se moc těšíme na příští rok na „BIVAK KURZ“ na horách.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Součástí výuky ve 4. ročníku je i dopravní výchova. Na SVČ v Trutnově nás přivítali nejen lektoři, ale také policista. Probírali s námi značky a dopravní značení, křižovatky, dopravní situace a na počítačích jsme řešili situace jako chodci nebo cyklisté. Po této části jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti a na dopravním hřišti jízdu podle dopravních předpisů. Pro některé to nebylo vůbec jednoduché (sledovat dopravní značky, dávat znamení o změně směru jízdy a sledovat dopravní situaci kolem sebe). Někteří budou muset ještě trénovat, aby mohli sami vyrazit na silnice. Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme všechny tyto aktivity dělat znova, ale už tak, abychom si zasloužili „ Průkaz cyklisty“.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Protože polovina třídy trávila na lyžařském kurzu, vydali jsme se s ostatními dětmi na výlet do hor. Ráno jsme jeli autobusem do Janských Lázní. Prošli jsme si kolonádu, došli k lanovce na Černou horu a pak zpět na kolonádu. Prohlédli jsme si pramen, odkud v létě pijí léčivou vodu turisté, přečetli si jeho historii a v cukrárně jsme si dali čaj. Venku krásně svítilo slunce a my jsme si užili krásného slunečného dne.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

V měsíci září jsme navštívili Uffo, kde jsme shlédli divadelní představení „ Pověsti staré a české“.  Byly to pověsti z naší historie: O praotci Čechovi, O Bivojovi a O Přemyslovi. Pomocí dřevěných loutek nás zavedly do dávné minulosti naší země. Chvilkami veselá vystoupení herců nás nejen pobavila, ale zároveň seznámila, co se na našem území odehrálo.  Představení se nám moc líbilo! Nejen, že jsme se zasmáli, ale zároveň jsme se něco zajímavého dozvěděli.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Těsně před Vánocemi se uskutečnily v naší tělocvičně závody ve šplhu na tyči. Všichni jsme poctivě trénovali, takže za 6 týdnů vyšplhaly téměř dvě třetiny do výšky 2 metry, třetina až nahoru, takže 4 metry. Byl to velký úspěch, protože někteří z nás dosud ani na tyči nešplhali. Nakonec se závodu zúčastnilo pouze 7 žáků (4 dívky a 3 chlapci). Na 1. místě mezi chlapci všech třetích ročníků se umístil Ondra Romančák, v kategorii dívek 3. ročníků se umístila na 2. místě Anička Doležalová. Oběma moc gratulujeme!!! Ostatním děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top