Třída 5.B

Venkovní výuka třídy 2. B není výjimečnou záležitostí. V momentě, kdy to podmínky dovolují, třídu opouštíme a učíme se reálnými situacemi. Čtení informačních tabulí, vyhledávání dat na vývěskách, prozkoumávání okolí, poznávání přírodnin, ale také spolupráce, řešení problémů, zásady bezpečnosti a mnoho dalšího. Propojení s realitou a praxí dává učivu smysl a úplně jiný náboj.

 

text a foto: Mgr. Sedláčková Michaela, třídní učitelka 2. B

Když o podzimu, tak na podzim. Když o Krkonoších, tak v Krkonoších. Smysluplná výuka je pro nás ta, která dítě rozvíjí, ukazuje mu praktické využití, nutí ho samostatně přemýšlet a vyvozovat. V rámci třídního miniprojektu Ze školky do školy a zpět proběhla druhá část Putování po Krkonoších. Děkujeme MŠ Sedmikráska za jejich spolupráci.

 

text a foto: Mgr. Sedláčková Michaela, třídní učitelka 2. B

Back to top