Třída 9.A

Na hodinách VV jsme si sami vyrobili desky a vkládali si do nich cvičné přijímačkové testy z českého jazyka. Takových testů jsme vyplnili a zkontrolovali od osmé třídy doteď cca 50. Pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek většina z nás udělala maximum.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 9. A

 

V hodinách přírodopisu jsme mluvili o petrologii. Petrologie je věda, která studuje vznik, vlastnosti, výskyt a složení hornin. Horniny dělíme do tří skupin podle způsobu vzniku: horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Při jedné z hodin přírodopisu si žáci prohlédli zástupce hornin. Výstupem z učiva bylo poznávání hornin.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu jsme probrali nerosty od prvků až po organolity. Následovala hodina, při které si žáci prohlédli zástupce nerostů. Výstupem z učiva bylo poznávání nerostů, které pro většinu žáků dopadlo výborně.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Dne 20. prosince 2022 jsme si ve třídě vytvořili vánoční atmosféru cukrovím a dárečky.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 9. A

Dne 19. 12. 2022 proběhl první ročník Školní slavnosti. Zábavný pořad, který vytvořili žáci naší školy, všechny zúčastněné překvapil svou pestrostí. Za naši třídu vystoupila Kája Trnovská hrou na kytaru, Lada Anderlová zazpívala a Adam Hurdálek zahrál na klavír.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 9. A

Back to top