Třída 9.A

Dne 10. 12. 2019 se na naší škole konal Den otevřených dveří spojený s vánočními dílnami. Naše třída v zastoupení Charlotty, Lady, Kariny, Anežky a Lukáše učila ostatní kamarády tvořit třpytivého andělíčka.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Dne 15. 11. 2019 si celá naše škola připomněla výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Hned ráno jsme se nepřímo stali svědky demonstrace na školním dvoře. První hodinu naši třídu navštívili žáci 9. třídy a svou propracovanou prezentací nás seznámili se základními událostmi i osobnostmi sametové revoluce v Praze. Dále jsme vyrazili do Muzea Podkrkonoší v Trutnově na edukační program Sametová revoluce v Trutnově, kde jsme se dozvěděli, jak probíhala demonstrace přímo v našem městě. Po návratu do školy jsme měli za úkol vypracovat vlastní transparent, se kterým bychom vyrazili do demonstrace. To nebyl náš jediný výstup z celého projektového dne. Během všech aktivit jsme si průběžně ověřovali získané vědomosti křížovkou a pracovním listem a také jsme vyráběli a vyplňovali svůj „klíč“, který zmapoval všechny nově nabyté informace. Domů jsme si pak ještě odnesli anketní lístek a přes víkend jsme měli vyzpovídat rodinné příslušníky či kamarády, kolik toho o sametové revoluci vědí oni sami.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V pátek 26. 1. jsme navštívili městskou knihovnu v Trutnově. Tématem tentokrát byli žánry dětské literatury, hledání v katalogu a způsob, jak najít danou knihu v regálu.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V pátek 25. 1. reprezentovali naši třídu 5. A nominovaní žáci z naší třídy, z kategorie dívek Anežka a z kategorie chlapců: Péťa H., Radovan a Mustafa. Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme!

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V pátek 11. 1. 2019 jsme navštívili planetárium v Hradci Králové. Absolvovali jsme program Sluneční soustava. Při programu vedeném lektorem jsme získali základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Virtuálně jsme se proletěli Sluneční soustavou a prohlédli si její celkové uspořádání. Také jsme rozebírali příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce s využitím teluria. Na teluriu jsme také pozorovali vznik zatmění Slunce a Měsíce a shlédli jsme film o vzniku naší Země. Poté jsme navštívili kopuli s dalekohledem a podívali se na Slunce a sluneční skvrny.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Back to top