Třída 9.A

V rámci projektu 100 let republiky jsme zjistili, co znamená státní svátek 28. 10. a co si jím připomínáme. Seznámili jsme se s osobností Tomáše Garrigua Masaryka a dalšími významnými osobnostmi, které se zasloužili o vznik Československa. Také v naší třídě proběhl v pátek program Staleté kořeny. Cílem tohoto programu bylo vyvolat s dětmi diskuzi nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa. Nad obrazem lípy představující náš stát jsme si připomínali různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V měsíci říjnu proběhl v naší třídě projekt na téma Energie. Seznámili jsme s pojmy energie, biomasa, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie apod. Dozvěděli jsme se informace o různých druzích elektráren, jak fungují, jejich výhody a nevýhody. Poté jsme ve skupinách vytvářeli plakáty o jednotlivých elektrárnách, které se nacházejí u nás v České republice a vzájemně si je představili. Také jsme si zkusili vyrobit větrník, to se nám moc líbilo. Diskutovali jsme nad tím, jak šetřit energií a zkusili jsme splnit výzvu. Pak jsme společnými silami vytvořili plakát: Jak energií šetříme doma nebo ve škole.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Žáci 4. a 5. tříd se setkali v tělocvičně školy, aby poměřili své síly v recitaci a zpěvu.

 

V recitaci zvítězil Petr Mišoň z 5. A, který postupuje do okresního kola soutěže. Na druhém místě se umístily Anna Viková a Antonie Stoklásková a na třetí pozici skončily Sandra Koutová, Tereza Šálková a Kristýna Drygalská.

Soutěž ve zpěvu vyhrála Klára Kasperová z 5. B, která rovněž postupuje do okresního kola. Druhé místo si vyzpívaly Tereza Sekyrová a Antonie Stoklásková. Třetí místo získal Štěpán Jirásko spolu s Natálií Řehákovou a Terezou Hofmannovou.

 

Děkujeme všem soutěžícím za účast. Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

 

 

text a foto: třídní učitelé a učitelky 4. a 5. tříd

V neděli 2. 9. jsme zahájili školní rok na školní chatě Bažina v Peci pod Sněžkou. V rámci EKO kurzu jsme se zabývali tématy o ochraně přírody, chráněných živočiších a rostlinách. Povídali si o významu KRNAPU v rámci přednášky. Debatovali o chování v národním parku a zopakovali jsme si topografii, orientaci na mapě i v přírodě. S buzolou jsme hledali naše svačiny a s pomocí mapy vždy došli do cíle. Během pobytu v Krkonoších jsme podnikli několik výšlapů, nejnáročnější pro nás byl výstup na naši nejvyšší horu Sněžku. Vystoupali jsme na ni Obřím dolem a dolů sešli přes Růžovou horu. V dalších dnech jsme podnikali mnohem kratší túry a procházky, k Chalupě na rozcestí nebo na Kolínskou boudu. Ve středu jsme měli odpočinkový den, odpoledne jsme strávili v Lemurii, což je zábavní park v Peci pod Sněžkou u Bobové dráhy, kde jsme se pořádně vyřádili. Skákali jsme na trampolínách, sjížděli po skluzavkách, apod. V rámci kurzu jsme si také ověřili naši přesnou mušku při střílení ze vzduchovky. Také jsme pomáhali v kuchyni s přípravou jídla a vzájemně si chystali svačiny. Poslední večer se konal karneval a diskotéka, kde jsme si pořádně zatančili. Kurz byl pro nás určitě ve všech směrech velmi přínosný.

 

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Report, výsledky a fotogalerie ze školního kola ve šplhu ze dne 26. 1. 2018 ZDE.  

 

foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 4. A

(více fotografií ve fotogalerii 4. A)

 

Back to top