Třída 7.C

V pátek 19. 5. 2023 se chlapci ze 7. C zúčastnili turnaje 6. a 7. tříd v halové kopané. Fotbalový tým ve složení Martin Bejr, Samuel Blanco Kodenko, Honza Drobný, David Nguyen, Tadeáš Prade, Tomáš Straka a Matěj Špelda vybojoval 1. místo. Chlapcům gratulujeme.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka

V hodinách přírodopisu probíráme nahosemenné rostliny – jehličnany. Aby žáci 7. C jehličnany lépe poznali, přinesli ukázky větví a šišek známých jehličnanů do školy. Ukázky jehličnanů jsme vystavili ve třídě a poznávačka bude následovat.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Ve středu 26. 4. 2023 jsme se ve Vrchlabí zúčastnili programu „ptáci Krkonoš“. Nejprve jsme se vydali na vycházku do zámeckého parku ve Vrchlabí, kde jsme pozorovali ptáky. Ptáky jsme se snažili poznat i podle jejich zpěvu. Viděli jsme např. pěnkavu obecnou, pěnici černohlavou, čížka lesního, zvonka zeleného, stehlíka obecného, sýkoru modřinku, holuba hřivnáče, kosa černého nebo drozda kvíčalu. Zahráli jsme si hru, při které jsme v zámeckém parku štafetově hledali obrázky ptáků. Následně jsme se přesunuli do KCEV Krtek, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o ochraně ptactva, ptačím těle a rozdělení ptáků podle biotopů. Při další hře jsme ve skupinách hledali znaky přidělených skupin ptáků a ptáky jsme poznávali i podle tvaru zobáku. 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Novým učivem ve fyzice je optika. Všichni jsme si vyzkoušeli, že světlo se ve stejnorodém, homogenním optickém prostředí šíří přímočaře. Od bodového zdroje (svíčky) se šíří světlo v rozbíhavých svazcích a tvoří světelný kužel.

odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách chemie jsme se učili, jak se vyrábí pitná voda. V pátek 24. 3. 2023 jsme se vypravili do úpravny vody v Temném Dole (Horní Maršov), která zásobuje pitnou vodou Trutnov a okolní obce. Úpravna vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. Nejprve dochází k usazování vody. Do vody se přidává koagulátor usnadňující srážení vloček odpadu. Voda je následně filtrována aktivním uhlím a jemným pískem a dále dezinfikována ozónem, UV zářením a chlorem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top