Třída 9.B

V hodinách přírodopisu jsme mluvili o petrologii. Petrologie je věda, která studuje vznik, vlastnosti, výskyt a složení hornin. Horniny dělíme do tří skupin podle způsobu vzniku: horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Při jedné z hodin přírodopisu si žáci prohlédli zástupce hornin. Výstupem z učiva bylo poznávání hornin.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu jsme probrali vývoj života na Zemi. Éry vývoje Země jsou: prekambrium (prahory a starohory), prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. V prvohorách se vyvíjeli bezobratlí živočichové, později ryby a obojživelníci. Druhohory byly érou plazů (dinosauři, pterosauři, ichtyosauři). Ve třetihorách se vyvíjeli savci, jako např. mastodonti, šavlozubí tygři apod. Pro čtvrtohory je typické střídání dob ledových a meziledových, další vývoj savců a vývoj člověka. Žáci na toto téma vypracovali projekty.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V pátek 27. května jsme se podívali do Hradce Králové na Střední školu služeb, obchodu a gastronomie. V areálu školy se nás ujaly studentky třetího ročníku a provázely nás po stanovištích, kde představovali své obory učitelé i studenti. Žáci a žákyně si sami mohli vyzkoušet, jak se míchají nápoje, připravují květiny, zdobí perníky, lakují nehty apod. Počasí nám naštěstí přálo, takže jsme se vraceli spokojeni, ozdobeni květinami a tetováním (někteří i s nabarvenými vlasy).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka

V termínu od 5. do 11. 6. 2022 absolvovali žáci 8. B BIKE kurz v lokalitě CHKO Kokořínsko. Ubytovaní byli v areálu DDM ve Lhotce u Mělníka. V průběhu kurzu žáci absolvovali bezpočet cyklistických "výletů". Nejnáročnější byl celodenní cyklistický výjez na hrad Houska. Nezapomenutelná byla cyklo vyjižďka do Mělníka, kde žáci viděli na vlastní oči soutok řek Labe a Vltavy. Mimo cyklistiky žáci absolvovali: pěší výlety, míčový výceboj, střelbu ze vzduchovky, jízdu na kánoích, přípravu táborového ohně, noční stezku odvahy, diskotéku a mnoho dalšího. Pevně věříme, že si všichni kurz parádně užili a odvážejí si pouze pozitivní vzpomínky. Žáci zaslouží pochvalu za příkladné plnění všech zadaných úkolů a vzorné chování během celé akce. Poděkování patří pedagogům, kteří kurz zajišťovali.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Karajanis Petr, DiS. a kolektiv pedagogů zajišťujících kurz

Od ledna až do dubna proběhly ve škole olympiády z různých předmětů. Hned na začátku roku si žáci a žákyně vyzkoušeli Dějepisnou olympiádu. Téma letošního ročníku znělo „Šlechta v proměnách času“. Úspěch ve školním kole měly Anička Fekiačová (3. místo) a Nela Valnohová, která se z druhého místa probojovala do okresního kola. I tam se jí dařilo a skončila na krásném 8. místě. O Olympiádu z českého jazyka byl v naší třídě také velký zájem. Školní kolo vyzkoušela téměř třetina žáků a žákyň. Do okresního kola sice nepoustoupili, ale Nela Valnohová měla nejlepší výsledek z osmého ročníku. Dále se děti mohly zúčastnit školních kol Olympiád z anglického a německého jazyka. Třetí místo v Olympiádě z Aj obsadil Martin Fiala, síly v němčině si poměřili Jonáš Kyselica, Anička Fekiačová a Natka Kropáčková. V Matematickém klokanovi se tento rok nejvíce dařilo Kamilu Nyklíčkovi a Terce Šaclerové. Ve své kategorii se propočítali až do první desítky. Třída 8. B se také zapojila do dvou literárních soutěží – Čapkiány a Požární ochrany očima dětí. Některé práce byly velmi zdařilé a byly odeslány do okresního nebo celostátního kola. Nejlepšími literáty ze třídy se tentokrát stali: Jonáš Kyselica, Kamil Nyklíček a Nela Valnohová.

Mám radost, že se žáci a žákyně z naší třídy zúčastňují vědomostních soutěží. Všem děkuji za reprezentaci třídy i naší školy.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka

Back to top