Třída 9.B

V druhé polovině září jsme se vydali na cyklistický kurz. Ubytovaní jsme byli v areálu DDM ve Lhotce u Mělníka. Zde jsme bohatě využívali multifunkční hřiště a rybníček s loďkami. Co se týká jídla, bylo o nás skvěle postaráno. Počasí nám vyšlo na jedničku. Najezdili jsme asi 100 km. Navštívili jsme hrad Kokořín, skalní útvary Pokličky a městys Mšeno, kde jsme si pochutnali na vynikající zmrzlině. Zajeli jsme si do města Mělník se zámkem a soutokem řek Labe a Vltava a vykoupali jsme se v rybníce Harasov. Obdivovali jsme Čertovy hlavy v obci Želízy a skalní obydlí ve Lhotce. Soutěžili jsme v závodu do vrchu. Mnoho legrace jsme si užili při „Večerníčkově jízdě“ a „Šnečích závodech“. Bavili jsme se scénkami, hrami a vtipy u ohně. Nechyběla diskotéka. Na kurzu se nám líbilo, neměli jsme žádný defekt ani velké zranění.  Všichni se chovali vzorně a ke všemu přistupovali zodpovědně. Učitelé nás chválili a třídní učitelka na nás byla pyšná.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 9. B

V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír. Filtrovali jsme stále stejné objemy směsi a měřili i rychlosti jednotlivých filtrací. Následně jsme filtrační materiály seřadili od nejrychleji probíhající filtrace k nejpomalejší. Dále jsme porovnali čistoty filtrátů a vyhodnotili nejúčinnější filtrační materiál. Výsledkem filtrace většiny žáků bylo zjištění, že filtrace za pomoci filtračního papíru je pomalejší, ale z použitých filtračních materiálů nejúčinnější.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

 

 

Jelikož jsme naši tradiční třídní akci nestihli uskutečnit před závěrem roku, rozhodli jsme se tentokrát pro novoroční posezení při ohni. V altánku na PARA jsme opekli uzeninu, jablka, marshmallow. Zároveň jsme se vyřádili na zledovatělém kopci.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

Leden a únor je na naší škole ve znamení olympiád napříč všemi předměty.

V Olympiádě z NJ Lucka obsadila 1. místo a reprezentovala naši školu v okresním kole, kde se umístila na 5. místě.

Velmi dobře si vedli na Olympiádě z AJ Maruška, Maty, Filip. Maru vybojovala 3. místo. Zahanbit se nenechaly ani Terka, Sára a Natka Kr.

Olympiády z ČJ se účastnilo také několik žáků naší třídy. Nejlépe se vedlo Marušce, která nás reprezentovala v okresním kole. Zde již byla konkurence velká, protože většina účastníků byla z 9. ročníků a měla roční výhodu.

Ve školním kole soutěže v recitaci Maruška obsadila 2. místo a bude nás reprezentovat v okresním kole, Sáře patřila 3. příčka.

I na sportovním poli jsme si vedli výborně. Klára a Tom pro naši třídu vybojovali 1. místa v soutěži ve šplhu o tyči. Tom je zároveň nejrychlejším šplhačem školy.

Gratulujeme k vynikajícím výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

Vánoční besídka:

- vánoční tombola

- rozdávání dárků

- posezení u cukroví a čaje

- filmové představení Last Christmas

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

Back to top