Třída 9.A

V pondělí 17. 2. 2020 jsme absolvovali program „Myslivost v KRNAP“ ve Vrchlabí. Letos jsme nenavštívili oboru s jeleny. V důsledku poměrně vysokých venkovních teplot se jeleni volně pasou v lese a není nutné je krmit v oboře. Zamířili jsme tedy k daňkům, kterým jsme přivezli mrkve, jablka a brambory. Prohlédli jsme si staršího jedince s lopatovitě tvarovanými parohy, ale i mladší jedince a jednoho albína. Program pokračoval v KCEV Krtek ukázkami živočichů žijících na území Krkonoš. Dále jsme viděli parohy či kůže živočichů a sami určovali, kterému živočichovi náleží. Pan Ing. Bílek nás seznámil se zástupci ptáků, které můžeme během zimy pozorovat u krmítek. Program jsme zakončili pozorováním ptáků v zámecké zahradě.  

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Dne 4. 2. 2020 jsme na hodině literatury recitovali básně. Zazněly texty od oblíbených autorů, např. od Jana Kratochvíla, Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta, ale také vlastní tvorba. Společně jsme vybrali tři nejlepší výkony, a do dalšího kola tak postoupila se svým textem Aneta Mudrová, Natálie Řeháková a Denisa Stránská. Ve školním kole 19. 2. 2020 děvčata reprezentovala naši třídu velice dobře, avšak bez umístění.

 

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Poslední den před vánočními prázdninami 20. 12. 2019 jsme strávili na třídní besídce, rozdali jsme si dárky a pobavili se při písničkách. Poté jsme zhlédli vánoční komedii Last Christmas v trutnovském kinu.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, řídící se svými vlastními zákonitostmi. Nepřeberné množství nejrůznějších sociálních sítí, aplikací a kanálů youtuberů. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat či ho alespoň pobavit. Někdy však média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit. Proto jsme dne 7. 1. 2020 zhlédli speciálně zaměřené divadelní představení (Ne)bezpečná (ko)média aneb Mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V úterý 17. 12. 2018 si všichni žáci 6. A přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Péťa Albrecht nám ukázal rozdíl ve vedení elektrického proudu ve vodě a v roztoku soli. Karin Pilná si připravila důkaz částicového složení látek, difúzi. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top