Třída 9.A

Dne 25. dubna 2022 jsme opět navštívili trutnovské společenské centrum Uffo a zhlédli divadelní představení Válka s Mloky v režii Jakuba Šmída z Divadla D21. Původně Čapkův román byl napsaný v roce 1935 a je varováním před hrozbou lidské lhostejnosti, fanatismu a touhy po moci.

 

text a foto: Taťána Pilná, třídní učitelka 8. A

Na učivo o pístových spalovacích motorech a v souvislosti s projektovým týdnem na téma „STROJE“ navázali ve fyzice žáci 8. A projektem, na kterém pracovali několik vyučovacích hodin. Někteří žáci svůj projekt zaměřili na historii vývoje spalovacích motorů, jiní popisovali vývoj a práci parního stroje nebo zážehové a vznětové motory. Mnozí žáci si dali velkou práci s vyhledáváním informací týkajících se vývoje pístových spalovacích motorů, jiní se soustředili na výtvarné zpracování projektu. Většina projektů žáků 8. A byla velice zdařilá.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V úterý 4. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty z přírodopisu na téma „vývoj člověka“. Obsahem projektu byl: Australopithecus, Homo habilis (člověk zručný), Homo ergaster (člověk dělný), Homo erectus (člověk vzpřímený), Homo sapiens neanderthalensis (neandertálec) a Homo sapiens sapiens (člověk předvěký). Připomněli jsme si základní charakteristiku vývojových předků moderního člověka.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V rámci učiva přírodopisu o pohybovém aparátu si žáci připravili projekt o jednotlivých svalech a svalových skupinách. Své poznatky následně odprezentovali při hodině přírodopisu. Prezentace některých žáků byly zdařilé, jiných méně. V hodinách výtvarné výchovy se žáci pokoušeli svaly také zakreslit.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 4. 1. 2022 žáci odevzdali, a někteří i odprezentovali, své individuální projekty z chemie na téma „OXIDY“. Dozvěděli jsme se, jaké vlastnosti a využití mají oxid siřičitý, dusnatý, dusičitý, uhelnatý, uhličitý, vápenatý, hlinitý, fosforečný a křemičitý. Např. oxid hlinitý najdeme v přírodě v podobě minerálu korundu, jehož nejznámější odrůdy jsou safír a rubín. Oxid křemičitý je základní surovinou na výrobu skla a v přírodě se vyskytuje jako minerál křemen.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top