Třída 8.A

V hodinách fyziky jsme probrali hydraulická zařízení. Matyáš vytvořil spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Přesvědčili jsme se, že pokud působí síla na píst jedné injekční stříkačky, vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak, tedy i pod pístem druhé injekční stříkačky - voda vytlačí píst druhé injekční stříkačky.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodině fyziky, v úterý 14. 3. 2023, jsme si vyzkoušeli, jak funguje model ponorky a „karteziánský potápěč“ (např. kapátko). Zmáčknutím láhve dojde ke zvýšení tlaku v kapalině, do kapátka se nasaje voda – kapátko klesá ke dnu láhve. Snížením tlaku se ustaví původní stav, vzduch vytlačí vodu z kapátka - kapátko stoupá. Ponorka se potopí, když do ní nateče voda a její průměrná hustota se zvětší. Pokud se do ponorky dostane vzduch, její průměrná hustota bude menší než hustota okolní vody a ponorka bude plovat.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

A vezmeme-li jablka tři, mělo by to platit trojnásobně. Anebo k nim přidáme mouku, máslo, cukr a podle anglického receptu upečeme jablečný drobenkový koláč. Stejně jako angličtináři ze 7. A, kteří si na výsledku náramně pochutnali. Nezkusíte to také?

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa, učitelka Aj

Při hodinách fyziky jsme probrali učivo o přenosu tlaku v kapalinách a hydraulických zařízeních. Vojta, Honza a Maty nám předvedli, že voda z proděravěné láhve vytéká kolmo ke stěnám nádoby. Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak. Jedná se o Pascalův zákon.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Rozlišujeme páku dvojzvratnou a jednozvratnou. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty nebo louskáček ořechů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top