Třídy

5. prosince chodí Mikuláš, čert a anděl. I ve škole nás navštívil. Trochu jsme se někteří báli, jaký bude čert a jestli jsme byli hodní. Za dveřmi to zazvonilo, na dveře zabouchalo a pak se v nich objevil Mikuláš, čerti a andělé. Mikuláš k nám promlouval, jestli jsme se hezky chovali, čert nás pozoroval. Když jsme společně zazpívali písničku Mik, Mik, Mikuláš….dostali jsme balíček čokoládových Mikulášů jako odměnu. Slíbili jsme (někteří!!), že se trochu polepšíme, aby se k nám nemusel vracet. Řekl nám, že se za rok na nás přijde podívat!! Už se na něho těšíme!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

V pátek 15. 11. proběhl na naší škole projektový den „30 let Sametové revoluce“. Využili jsme živé ukázky třídy 5. C, která si nachystala demonstraci, transparenty, dobové oblečení a vyrazila na školní dvůr. My jsme celou akci pozorovali. Náhle do dvora přijelo policejní auto. Těžkooděnci se štíty a obušky vyrazili proti demonstrantům. Rozháněli dav, odnášeli demonstranty do policejního auta. Celá akce se nám moc líbila, ačkoliv někteří jsme se docela báli. Částečně nám ukázala, jak to v roce 1989 probíhalo. Poté jsme odešli do třídy, kde jsme měli připravený pracovní list. Na něm byl portrét prezidenta Václava Havla, české barvy ve tvaru srdce, klíče, zdvižené prsty. Všechny tehdejší symboly. Na konec jsme si pustili část kresleného dokumentu. Ačkoliv je to pro nás událost, kterou jsme nezažili, možná ani naši rodiče, i přesto jsme se s ní seznámili a budeme o ní alespoň něco vědět.

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Největší událostí měsíce listopadu bylo rozdávání slabikářů!! Je to vlastně pro nás taková první knížka, ze které společně čteme a zároveň se učíme!!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

V říjnu jsme strávili celý den „venkovní výukou“. Prošli jsme lesopark a hledali jsme listnaté a jehličnaté stromy, jejich větve, plody, šišky. Bylo krásné podzimní počasí, svítilo sluníčko. Skupiny dostaly obrázky a musely hledat vše, co na nich bylo. Když měly úkoly splněné, mohly se proběhnout, sbírat podzimní plody, třeba houby nebo jiné. Vše jsme pak donesli do školy a společně si představili a prohlédli to, co jsme nasbírali. Každá skupina představila svou práci. Celý den se nám povedl a moc líbil. Určitě ho zopakujeme!!!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Poprvé jsme se vydali na cestu ze školy a to do muzea. Byla tam připravena expozice, která se týkala pěstování a zpracování lnu. Ten se pěstoval právě v okolí Trutnova. Paní průvodkyně nám vyprávěla pohádku „ Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Prohlídli jsme si obrázky z knížky, kde jsme viděli, co všechno musel krtek udělat pro to, aby měl kalhotky. A takhle podobně to bylo i v továrnách, kde se len zpracovával. Bohužel, dnes už se len nepěstuje a továrny na zpracování lnu už zde nejsou. Ale výstava pro nás byla moc zajímavá.

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Začala nám „Škola bruslení“. Většina nás již tuto sportovní aktivitu navštěvovala během školky, takže někteří už trochu, někteří dobře umíme bruslit. Jsou ale mezi námi ti, kterým to ještě úplně nejde. To ale nevadí, protože se to během lekcí určitě naučíme.

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

2. září jsme se všichni sešli na dvoře školy. Někteří se moc těšili, někteří ne. Byl to pro všechny „Velký den“. Nejdříve nás přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Paták, pak pan starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Ze dvora jsme společně odešli s rodiči, prarodiči a s paní učitelkou do třídy. Tam jsme se přivítali, posadili se do lavic a seznamovali se pomocí hledání svých jmen. Když odešli rodiče do družiny, chvíli jsme si povídali. Na konec jsme se rozloučili a odešli s rodiči.  A od té doby jsme „ŠKOLÁCI!!!“

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top