• foto-skoly1
loading...

V letošním školním roce jsme žákům osmých a devátých ročníků nabídli jako volitelný předmět „Individuální projekty“. V tomto semináři si žáci volí vlastní téma, na kterém dlouhodobě pracují a formou prezentace, videa či jiné formy toto téma představují ostatním. Učíme se souvisle mluvit, komunikovat se skupinou diváků/posluchačů, připravovat atraktivní prezentace apod. V pondělí 22. 5. jsme některé práce představili žákům 7. B jako motivaci pro příští školní rok. Svou prezentaci předvedli: Ondřej Gaborčák s prezentací na téma Záhady, Kateřina Pokorná – téma Příprava dětského dne, Filip Kaucký – téma Černobyl, Jan Uhýrek – téma Kuba. Všem odvážlivcům, kteří vystoupili před svými spolužáky, děkujeme a gratulujeme jim k zajímavým a poutavým prezentacím.

text a foto: Mgr. Schierlová Jana, učitelka semináře individuální projekty

Back to top