• banner_dod_vd_2023
  • skola_zima_com_2_m
loading...

V termínu od 5. do 10. 11. 2023 se devět pedagogů ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 zúčastnilo zahraniční stáže v Curychu. Primárním cílem výjezdu našich pracovníků byl rozvoj pedagogických kompetencí podstatných k zajištění kvalitního vzdělávání. Stáž zahrnovala stínování pedagogů v hostitelské škole a školském poradenském zařízení. Nedílnou součástí byly řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a volné rozhovory s žáky. Během pobytu jsme získali ucelený pohled na řízení školského systému a směr vývoje v následujících letech. Déle jsme měli jedinečnou možnost načerpat nové příklady moderní pedagogiky. V neposlední řadě jsme se utvrdili, že vzdělávací program Začít spolu, který prosazujeme na naší škole, v mnoha pohledech a prvcích koresponduje se vzdělávacím programem ve Švýcarsku. A to je dobrá zpráva nejen pro nás pedagogy, ale i pro rodiče našich žáků, kteří jsou vzděláváni a vychováváni dle zásad moderní pedagogiky.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS, zástupce ředitele a účastník stáže

foto: Mgr. Karajanis Petr, DiS a Mgr. Marksová Zuzana

Back to top