• skola_zima_com_2_m
loading...

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se žáci z 9. tříd naší ZŠ vypravili na exkurzi do Ostravy. Zde jsme v Dolní oblasti Vítkovice prošli vysokopecní okruh i s nástavbou Bolt Tower a následně se přesunuli do ZOO Ostrava. Historie Vítkovic sahá až do roku 1828. Díky výhodné poloze byla v roce 1836 v obci Vítkovice zapálena první koksová vysoká pec v habsburské monarchii. Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece vytvořily komplex od těžby uhlí přes úpravnu, výrobu koksu až k výrobě surového železa. V průběhu 162 let nepřetržité výroby zde bylo vyrobeno 90 milionů tun surového železa a 42 milionů tun koksu. Vysoká pec č. 1 denně vyprodukovala 950 až 1200 tun surového železa, které se pak v pojízdných mísičích, tzv. Veronikách, převáželo do ocelárny. Od roku 2002 jsou Dolní Vítkovice Národní kulturní památkou. Bolt Tower je více než dvacetimetrová nástavba vysoké pece č. 1, kterou navrhl architekt Josef Pleskot. Jedná se o šroubovici, která se vypíná do výšky téměř 80 metrů. Kolem skleněného válce posazeného na vysoké peci se obtáčí vnější lávky spojující jednotlivé výškové úrovně. Nástavbu vysoké pece VP1 pokřtil v roce 2015 jamajský atlet Usain Bolt. Prohlídka vysoké pece začala výjezdem proskleným výtahem do výšky cca 36 m. Následoval výstup na Bolt Tower. Při cestě dolů jsme se podívali do útrob vysoké pece, na odlévací plošinu a do velína. V ZOO Ostrava se prolínají expozice zvířat a botanický park. Vedou tudy stezky přes mokřady, podél lesních tůní a rybníků. Je zde k vidění čínské a japonské zahradní umění nebo svět tropických rostlin. V expozicích zvířat jsme si mohli prohlédnout africkou faunu, zvířata Indie a Cejlonu, dále expozici s názvem Čitván (nejstarší národní park v Nepálu) s medvědy ušatými a hulmany posvátnými. Expozice Papua nám přiblížila tropickou přírodu ostrova Papua-Nová Guinea. Pavilon slonů obývá slon indický. Velice zajímavým obyvatelem ZOO Ostrava je panda červená. Jejím domovem jsou zejména oblasti jižní Číny, severní Indie a Nepálu. Dnes patří ve své domovině mezi ohrožené druhy.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

Back to top