Třída 5.B

V úterý jsme společně se 2. A strávili celý den učením v přírodě. Vydali jsme se k rybníku v Nových Dvorech, kde jsme pozorovali živočichy a rostliny, zkoumali, jak rybník vznikl a kdo ho postavil a učili se o sladkovodních rybách. Děti pracovaly ve skupinkách, dvojicích i samostatně. Čas byl i na to, aby se společně nasvačily a trochu si pohrály.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Společně se žáky 2. A  jsme vyrazili bádat do lesa a na louku. Hledali jsme rostliny, houby a živočichy, kteří tam žijí. Poslouchali jsme různé zvuky a výsledky našeho bádání jsme zapsali do pracovního listu.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Protože jsme celý rok pilně četli a naučili se znát všechna písmenka, sešli jsme se dnes v knihovně, abychom byli královnou a šaškem slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Nejdříve jsme museli splnit 3 důležité úkoly, za které jsme obdrželi 3 klíče: vymýšleli jsme slova začínající určitým písmenem, poznávali jsme písmenko v básničce a nakonec jsme všichni nahlas četli. V knihovně jsme určitě nebyli naposledy. Příští rok  nás čeká beseda o přečtených knížkách.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Výlet jsme si báječně užili! Celé dopoledne děti prolézaly nafukovacím tunelem, skákaly na trampolínách, jezdily na provazové lanovce, klouzaly se na klouzačce, houpaly se a hlavně si hrály ve vodním světě.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V měsíci červnu jsme se společně se třídou 1. A vydali do přírody, kde proběhla 2 centra aktivit s tématem prázdniny. Děti pracovaly v centru výtvarné výchovy a čtení. Vytvářely z přírodnin mapu prázdninového ostrova a četly příběh s předvídáním. V závěru dne svoji práci velmi pěkně samy zhodnotily.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top