Třída 5.B

Těsně před Vánocemi se uskutečnily v naší tělocvičně závody ve šplhu na tyči. Všichni jsme poctivě trénovali, takže za 6 týdnů vyšplhaly téměř dvě třetiny do výšky 2 metry, třetina až nahoru, takže 4 metry. Byl to velký úspěch, protože někteří z nás dosud ani na tyči nešplhali. Nakonec se závodu zúčastnilo pouze 7 žáků (4 dívky a 3 chlapci). Na 1. místě mezi chlapci všech třetích ročníků se umístil Ondra Romančák, v kategorii dívek 3. ročníků se umístila na 2. místě Anička Doležalová. Oběma moc gratulujeme!!! Ostatním děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

V letošním roce se objevily na školním dvoře vánoční stromky. Každá třída z 1. stupně měla na starost si jeden ozdobit. Požádali jsme žáky 7. B, aby nám s tím pomohli. Připravili nám šišky, které nastříkali stříbrnou barvou, řetězy z polystyrénu, které sešili. My jsme si každý na stromek šišku pověsili, zavěsili jsme i řetěz a na vrchol vánoční hvězdu. Stromek se nám povedl a vydržel všechny záchvěvy počasí – sníh, déšť, vítr i mráz. Sedmákům moc děkujeme a těšíme se na další vzájemnou pomoc!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Jako každý rok, tak i letos, zavítal do naší třídy Mikuláš a čert. K tomuto dni jsme si také připravili pěkná mikulášská centra, abychom se seznámili trochu s historií svátku svatého Mikuláše. Někteří z nás se za čerty a anděly také převlékli, lépe se nám pak s čerty mluvilo. Neměli jsme všichni úplně čisté svědomí, ale slíbili jsme, že budeme na sobě pracovat a snažíme se do příštího setkání – takže za rok, polepšit!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

V prosinci jsme navštívili trutnovskou radnici, kde byla výstava betlémů. Mohli jsme si prohlédnout betlémy z různých materiálů (vlna, kukuřice, vosk, dřevo atd.) a různě veliké. Od miniaturních až po velké, pohyblivé. Nejvíce nás zaujaly trutnovský pohyblivý betlém a betlém kde bylo velké stádo vyřezávaných oveček, beran a Marie s Josefem i Ježíškem. Mohli jsme si také malé drobnosti nakoupit. Výstava se nám moc líbila!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Jednoho krásného podzimního dne jsme vyrazili do lesoparku. Rozdělili jsme se do skupin a dostali jsme úkol. Vytvořit z přírodnin v přírodě přírodu. Každá skupina přemýšlela, všichni běhali po lese a sháněli, co se dá použít. Větvičky, šišky, tráva, zbytky listů….vše, co nám les dal. V určených částech jsme vytvořili obrazy….stromů, lesu, pohybu větru a další obrazy přírody. Nakonec jsme si práce ukázali a zhodnotili. Některé se opravdu moc líbily.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top