Třída 5.B

Dnešní den byl věnovaný rostlině s názvem lilek brambor. V ranním kruhu jsme si pověděli, ze které země se k nám lilek  dostal a ve skupinách jsme přemýšleli o jídlech, která máme rádi. Shlédli jsme krátkou bramborovou pohádku. V matematice jsme vymýšleli a počítali bramborové příklady, četli jsme slova a naučili jsme se 3 bramborové básničky. Vše jsme zaznamenali do pracovního listu. Při výtvarné výchově jsme natiskli plný pytel brambor pomocí tiskátka vyrobeného z brambory. Naše výtvory můžete vidět  uložené v portfoliích i vystavené na chodbě školy.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Krásné podzimní počasí nám umožnilo učení mimo školu. Při tělesné výchově jsme se protáhli, posilovali jsme ruce, cvičili obratnost a hráli hry. Věnovali jsme se podzimní přírodě a připomněli si její barvy a jména stromů.  Na vyhlídce v parku jsme se zkoušeli orientovat v našem městě a ukázali jsme si některé budovy a části Trutnova.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V průběhu měsíce října jsme nacvičovali spolupráci dětí ve dvojicích a postupně i ve skupinách. Začátkem listopadu jsme se pustili do naší první práce v centrech aktivit. Děti si vyzkoušely čtení slabik v centru čtení a psaní, vystřihování a lepení obrázků v centru vědy a objevů a tvoření příkladů v centru matematiky. Závěrem dne se jim velmi pěkně podařilo svoji činnost ohodnotit v hodnotícím kruhu.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Práce s  Živou abecedou je za námi! Teď už se stáváme opravdovými čtenáři, a proto nám dnes paní učitelka rozdala naši první knihu – Slabikář. Mnoho zdaru při čtení slov a vět!

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Pátek před podzimními prázdninami jsme si užili ve znamení duchů, dýní, netopýrů a strašidel. V tělocvičně jsme ve skupinách plnili různé úkoly. Paní asistentka nám vyprávěla příběh o Jackovi a také o tom, jak se slaví Halloween v Anglii. Ve třídě jsme vyplňovali a vybarvovali halloweenské pracovní listy a v závěru dne jsme si řekli, co nás překvapilo, udivilo, vystrašilo, potěšilo a rozzlobilo. Nyní nás čeká povídání o svátku „Dušiček“ a o tom, co děláme na „Dušičky“ v naší zemi.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top