Třída 7.B

Každoročně v březnu nebo dubnu se naše třída vydává do městské knihovny. Letos jsme se vypravili za pohádkami z celého světa. Paní knihovnice nás seznámily s pohádkami českými, německými, dánskými, čínskými i japonskými. Děti měly možnost si prohlédnout a vypůjčit nejen knihy pohádkové, ale i dobrodružné, komiksové nebo fantastické. Pokud někdo ještě do knihovny nechodí, mohl se zaregistrovat a vyplnit přihlášku. Příjemně strávená hodina uběhla velmi rychle a dětem se ani nechtělo odejít. 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

30. 3. 2017 se v tělocvičně naší školy uskutečnily závody ve šplhu. Naši třídu reprezentovali: Klárka Mědílková, Pája Lošová, Honzík Nosek, Nelík Prášek a Honzík Košátko. Na krásném 2. místě se v kategorii druhých tříd umístila Klárka Mědílková. Všem soutěžícím patří velká gratulace.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

V posledním týdnu před jarními prázdninami jsme se věnovali tématu „Voda“. Děti vodu zkoumaly a četly si o ní v českém jazyku, prvouce, hudební a výtvarné výchově i matematice. Ve třídě jsme si ukázali na pokusech, jak vodu čistíme a jak se v přírodě tvoří déšť. Poznávali jsme neznámá zvířata a rostliny, které můžeme najít v rybníku.  Ve skupinách jsme vyplňovali pracovní listy o pitné vodě a o tom, jak se dostane k nám domů. V pátek jsme záznamy o naší práci založili do portfolia.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

 

Zahájili jsme kurz plavání a zdokonalujeme náš plavecký styl. Plavat chodíme každou středu od 8. 30 do 9. 30 hodin. Ti nejzdatnější procvičují prsa, znak a kraul, ostatní se učí přeplavat velký bazén, potápět se, splývat a dýchat do vody. Děti se na plavání moc těší.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

Naše škola se již od ledna 2013 účastní projektu Adopce na dálku. Podporujeme indickou dívku Ramyu, která žije bez otce, pouze s maminkou a dědečkem. Každé dva roky pořádáme sbírku, jejíž výtěžek hradí Ramye studium. Letos bylo vybráno 9 816,- Kč. Třída 3. B přispěla krásnou částkou 1 340,- Kč. Velice děkuji všem, kteří náš projekt podpořili.

text: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top