V neděli 6. 9. 2020 jsme autobusem jeli do Velké Úpy na penzion Říp. Ubytovali jsme se a večer jsme opékali. Hned druhý den jsme začali prozkoumávat okolí. Došli jsme až na Javor, učili jsme se pracovat s mapou, vázat uzly i střílet ze vzduchovky. Poznali jsme Janovy boudy, skvělé herní hřiště Pecka na Portáškách a ve středu 9. 9. 2020 jsme vyšli Obřím dolem až na Sněžku. Cestou jsme si střídali záchranářský batoh, ve kterém jsme si nesli i odměny. Nazpátek jsme jeli lanovkou na Růžovou horu a došli jsme pak až do Velké Úpy. Naše Krkonoše jsou krásné. Celý týden byl fajn.                          

 

text: Anežka, žákyně 5. A

foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 5. A

Back to top