Ve čtvrtek 9. 12. 2021 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme se v KCEV Krtek seznámili s oběhem látek v přírodě v programu „Koloběh života nejen v Krkonoších“. Na začátku programu jsme si povídali o krajině Krkonoš a o vztazích mezi neživou přírodou a organismy a mezi organismy navzájem. Vysvětlili jsme si vztahy v potravní pyramidě, jejíž základ tvoří anorganický svět a na vrcholu stojí karnivoři. Producenti v procesu fotosyntézy produkují glukózu a kyslík. Dále jsme mluvili o parazitech a rozkladačích. V další části programu jsme se seznámili s životem ve vermikompostéru. Program jsme zakončili hrou, při které jsme hledali a vyměňovali kartičky, ze kterých jsme skládali potravní řetězec. Někteří z nás si odnesli odměny ve formě klíčů k určování půdních bezobratlých živočichů, lišejníků, orchidejí nebo hornin. Mnozí žáci mají již v 6. třídě velmi dobré znalosti přírodopisu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top