V březnu jsme se v prvouce věnovali lidskému tělu. Centra aktivit byla 4.

V každém centru museli žáci prokázat schopnost:

  1. 1. Čtení s porozuměním:

      a) PÍSEMNÉ ZADÁNÍ PRÁCE

      b) K POTVRZENÍ NEBO VYVRÁCENÍ HYPOTÉZ- POROZUMĚT ODBORNÉMU          

          TEXTU, TEXTY ANALYZOVAT A POTÉ ZÍSKANOU ZNALOST APLIKOVAT

2.   Spolupráce

3.   Naslouchání

4.   Řešení problémů

 

V centru matematiky “Kostlivec” bylo za úkol potvrdit nebo vyvrátit hypotézu: „Páteř se skládá z více než 20 a méně než 30 obratlů.“ Důkaz pro své tvrzení hledala skupina v připravených materiálech a zdrojích (model lidské kostry, odborný text z encyklopedie, matematická papírová skládačka). Každý sám si pak vyzkoušel popsat kostru podle encyklopedie.

Už taky víme, kde je nejmenší kost, která má velikost zrnka rýže. Víte to také?

V centru Prvouky “Žaludek pracuje jako mixér” si žáci zahráli pexetrio. Získali tak hravou formou informace o důležitých orgánech lidského těla. Na základě nových informací vytvořili papírový model lidského těla.

Mezi atraktivní úkoly patřilo také odměření provázku, aby byl dlouhý jako naše střeva nebo popsat lebku či plíce.

V centru Čtení a psaní se pracovalo s pohádkou „Hranolkovo“.  V centru se děti učily rozpoznat zdravé a tělu prospěšné potraviny od těch nezdravých. Luštily šifry, sestavovaly jídelníčky.

“Čistota půl zdraví.“ Je to pravda, či lež? O tom přemýšleli výtvarníci v centru ateliér. K dispozici měli pohádku Z knihy Mach a Šebestová: Jak vyléčili angínu a dětskou encyklopedii: Nemoc.

Každý sám pak podle své fantazie kreslil bacila.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top