Košík, líska nebo hmatové pytlíky s neznámým obsahem, ochutnávka, sklenice plná vůní, to bylo součástí ranního kruhu ve dnech od 15.- 26. 10.2018.  Provázelo nás téma podzim. Donesené „poklady“ nám posloužily k zábavnému učení.

Při hodinách čtení jsme skládáním rozstříhaných tvarů ovoce vyvodili nové slabiky a složili slova. Odhad počtu kusů zeleniny nás dovedl k číselnému oboru do pěti, při výtvarné výchově jsme pomocí otisků rozkrojeného jablka „zavařili kompot“. Prostřednictvím pohybových her na nás v tělocvičně čekalo „lezení po žebříku a česání jablíček“, „sklizeň brambor a dýní“. V písance jsme trénovali uvolňovací cviky v podobě „houfujících se“ vlaštovek a jiřiček…

Zažili jsme si také první CENTRA AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách jsme plnili připravené úlohy. Řídili jsme se písemným zadáním. Měli jsme rozdělené role.  V centrech na nás čekaly aktivity, které vedly k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých jsme se učili spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit tedy nastala ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe odehrávaly rozdílné činnosti.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top