Třída 8.A

V březnu jsme se v prvouce věnovali lidskému tělu. Centra aktivit byla 4.

V každém centru museli žáci prokázat schopnost:

  1. 1. Čtení s porozuměním:

      a) PÍSEMNÉ ZADÁNÍ PRÁCE

      b) K POTVRZENÍ NEBO VYVRÁCENÍ HYPOTÉZ- POROZUMĚT ODBORNÉMU          

          TEXTU, TEXTY ANALYZOVAT A POTÉ ZÍSKANOU ZNALOST APLIKOVAT

2.   Spolupráce

3.   Naslouchání

4.   Řešení problémů

 

V centru matematiky “Kostlivec” bylo za úkol potvrdit nebo vyvrátit hypotézu: „Páteř se skládá z více než 20 a méně než 30 obratlů.“ Důkaz pro své tvrzení hledala skupina v připravených materiálech a zdrojích (model lidské kostry, odborný text z encyklopedie, matematická papírová skládačka). Každý sám si pak vyzkoušel popsat kostru podle encyklopedie.

Už taky víme, kde je nejmenší kost, která má velikost zrnka rýže. Víte to také?

V centru Prvouky “Žaludek pracuje jako mixér” si žáci zahráli pexetrio. Získali tak hravou formou informace o důležitých orgánech lidského těla. Na základě nových informací vytvořili papírový model lidského těla.

Mezi atraktivní úkoly patřilo také odměření provázku, aby byl dlouhý jako naše střeva nebo popsat lebku či plíce.

V centru Čtení a psaní se pracovalo s pohádkou „Hranolkovo“.  V centru se děti učily rozpoznat zdravé a tělu prospěšné potraviny od těch nezdravých. Luštily šifry, sestavovaly jídelníčky.

“Čistota půl zdraví.“ Je to pravda, či lež? O tom přemýšleli výtvarníci v centru ateliér. K dispozici měli pohádku Z knihy Mach a Šebestová: Jak vyléčili angínu a dětskou encyklopedii: Nemoc.

Každý sám pak podle své fantazie kreslil bacila.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Ve školní tělocvičně se setkali žáci druhých a třetích ročníků, aby podpořili své spolužáky vystupující ve školním kole recitace a zpěvu.

 

Umístění v recitaci:

1. místo: Lukáš Kudrnáč, 3. A - postup do okresního kola

2. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

3. místo: Tomáš Straka, 2. C a Martin Lebedinský, 3. A

 

Umístění ve zpěvu:

1. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

2. místo: Natálie Sadílková, 3. A

3. místo: Rozálie Daňsová, 2. C a Lucie Horká, 3. C

 

Výhercům gratulujeme a prvním umístěným přejeme úspěch při okresním kole.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

V úterý 14. 11. jsme pod vedením lektorky a maňáska Zajdy plnili skupinové úkoly.

Cílem našeho setkání bylo:

- Rozpoznat potenciální nebezpečné situace a místa, odlišit důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora.
- Zachovat se klidně a s rozvahou v situaci: když jsem doma sám, když mě osloví cizí člověk, když se ztratím.
- Pochopit nepřijatelnost intimních doteků mezi cizími lidmi.
- Uvědomit si rizika na internetu.
- Znát zpaměti čísla pro tísňové volání a telefonní číslo na jednoho z rodičů.

 

Tak jsme zase o něco chytřejší a šikovnější. Všichni doufáme, že se nám tyto situace v životě budou vyhýbat. A kdyby, už víme jak na to!

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

 

 

4 týdny do Štědrého dne je pro nedočkavé děti dlouhá doba. Proto jsme si čekání ve 2. A krátili všemožnými způsoby:

 

- Exkurzí na hrádek u Nechanic

- Tvůrčí dílnou s maminkou Marianky

- Badatelskou expedicí do lesa

- Nadílkou lesním zvířátkům

- Hledáním důkazů pro různé domněnky v centrech aktivit na téma advent

- Vánočním koncertem v Uffu

- Třídní besídkou.

 

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Celé dopoledne jsme strávili venku na školním pozemku. Všímali jsem si, jak to v zahradě a sadu na podzim vypadá. Co sadař už vykonal a co v zahradě ještě zůstalo. Po prozkoumání jsme zjistili, že ještě není vše připraveno na zimu, a tak jsme přiložili ruku k dílu. Hrabali jsme listí, ryli záhony a česali a sbírali ovoce. V zahradě se nám tak líbilo, že jsme v ní prožili i hodiny ČJ, M a čtení.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top