Vytváříme si pro sebe hry na přestávky. To byla zábava!

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Back to top