Prezentace přečtené knihy za 1. pololetí probíhala za úplného soustředění po 3 vyučovací hodiny. Na čtenářské dílny jsme se těšili. Nejen, že jsme se dovídali o autorech, ilustrátorech, ale také každý z nás zdůvodnil, proč si zvolil k domácímu čtení právě onu knížku, přiblížil nám hlavní i vedlejší postavy a prostředí, ve kterém se děj odehrával. Líbili se nám vybrané citace a doporučení. Nechybělo poučení a zjištění, že se dětem v naší třídě nejvíce líbí knížky o zvířatech. Pochváleni byli všichni a zaslouženě. Z mnohých dětí jsou již opravdoví čtenáři. Mám z vás radost.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top