START kurz absolvovala celá třída 4. A a 4. N (žáci z odloučeného pracoviště). Získané dovednosti z topografie, přípravy ohně, stavění stanů, vázání uzlů, ze střelby a první pomoci aj. budou žáci využívat nejen na následných školních kurzech, ale i v životě. Nechybělo poznávání okolí penzionu v Jívce u Trutnova a samozřejmě závěrečné hodnocení s karnevalem. Novinkou bylo nově navázané kamarádství s žáky 4. N z odloučeného pracoviště ze ZŠ Pod Montací v Náchodě. A to jídlo - samá dobrota! Už se těšíme na další kurz.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Back to top