Třída 8.A

Na začátku tohoto roku se žáci 4. A a 3. A zúčastnili lyžování na Pomezkách. Děkujeme všem příznivcům a sponzorujícím rodičům za pomoc se zorganizováním této zdařilé akce. Moc jsme si to užili!

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 4. A

Na závěr zimy jsme si společně 2. A a 3. A užili spaní ve škole z 28. 2. do 1. 3. 2019. S kamarády a kamarádkami jsme si ve třídě zatančili v maskách, zahráli hry a prožili společně i noc.

 

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 3. A

Pokud správně doplníš, zjistíš, co a kde jsme zažili!

 

NÁPOVĚDA: Sněžku, Trautenberk, Trutnově, Pomezní, Černou, Marie Kubátové.

 

V pondělí 4. 6. 2018 jsme se sešli na školním dvoře naší školy v ________________.

Vyrazili jsme směr ______________________________boudy.

Čekala na nás pohádková stezka.

Díky ní jsme se seznámili s pohádkami spisovatelky ____________________ ____________________.

Viděli jsme na horu _________________________ a ________________________ horu.

Na závěr výletu jsme se občerstvili v restauraci a pivovaru _____________________________. Vše bylo super!

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Ve středu 19. září jsme se vydali do přírody společně s 2. A. Cílem vycházky bylo pozorování podzimní přírody, zvířat a sběr přírodnin. Tam i zpět jsme jeli autobusem.

 

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 3. A

Celý týden jsme se učili venku v okolí školy. Svou pozornost jsme věnovali hmyzu. Bádali jsme, pozorovali, četli, psali, počítali, tvořili, hráli divadlo a pohybové hry, a to všechno s kamarády z 2. B i 2. C třídy.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top